Federatie 
Heerlense CarnavalsVerenigingen

Nieuws

Home
Seizoen 2014
Nieuws
Informatie voor leden
Bestuur
Ordedragers
Leden
Archief
WebLinks Carnaval

 

 FEDERATIE AVOND
 De Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen organiseert op 22  november hun
 52e federatiefeest.

 Dit 52e Federatiefeest dat zal worden gehouden op vrijdag 22 november 2013
 in Sportcafe’“De Varenbeuk”
 De Gastheer voor deze avond is C.V. De Jonge Böck
 
 Door de aangesloten verenigingen is besloten dit te zien als  gezamenlijke seizoensopening
 Dit jaar zal er geen  orde van verdienste worden uitgereikt,  om de order nog belangrijker te maken    
 is besloten dit nog meer eens in de 3 jaar te doen. De eerst volgende uitreiking is in 2015
 Wel zullen op deze avond  diverse bekende en onbekende artiesten voor u optreden.
 Ook hebben alle aangesloten verenigingen  toegezegd op deze avond aanwezig zijn.
 Het beloofd dus wederom een  gezellige avond te worden.   

De avond begint om 20.33 uur en zal voor iedereen toegankelijk zijn.  

Met carnavallistische groet,

namens het Federatiebestuur, 

Wiel Laurens ,  secretaris.